Triggerpoints

Triggerpoints

Een triggerpoint is een zeer prikkelbaar, gelokaliseerde plek in de spier, pees of ligament(band) in de vorm van een knobbeltje, bandje of verharding in een spier. Het is pijnlijk wanneer men op deze verhardingen/ knobbeltje drukt. Ook kan de pijn volgens vaste patronen uitstralen naar andere gebieden, dit noemt men ‘referred pain’.

Een triggerpoint kan otstaan acuut door een verkeerde beweging of trauma.

Maar kunnen ook ontstaan door stress( verhoogde spanning van kauwspieren) een langdurige overbelasting van een spier( werkhouding) en dit in combinatie met parafuncties(klemmen,tandenknarsen, bruxisme).

Referred pain is uitstralende pijn. De pijn wordt op een andere plek waargenomen dan waar de weefselbeschadiging zich bevindt.

Waarschijnlijk otstaat referred pain, dat de sensorische signalen van het gebied van de weefselbeschadiging op het zelfde stukje van het ruggemerg terecht komen als de signalen van gebied waar de pijn gevoeld wordt. De signalen worden dan verkeerd geinterpreteerd door de hersenen waardoor de hersenen denken dat de signalen uit het andere niet beschadigde gebied komt.

Ieder triggerpoint heeft een vast gebied waar de pijn naar uitstraalt

Soorten triggerpoints

Primaire triggerpoints: deze triggerpoints ontstaan in het midden van de spierbuik en deze triggerpoints zijn ontstaan ten gevolge van een overbelasting. Door deze primaire triggerpoints zijn de klachten begonnen

Secundaire triggerpoints: deze triggerpoints ontstaan ten gevolge van de primaire triggerpoints en ziet men vaak in de spier die de spier met de primaire triggerpoint meehelpt (synergist) of juist in de spier die de tegenovergestelde functie heeft van de spier met de primaire triggerpoint (antagonist). Secundaire triggerpoints zijn vaak minder hardnekkig dan de primaire triggerpoints, maar zorgen er wel voor dat de klachten in stand worden gehouden.

Actieve triggpoints: actieve triggerpoints zijn drukgevoelig en veroorzaken ook referred pain. Deze kunen ook spontaan pijn uitstralen of tijdens bewegen.

Inactieve triggerpoints: latente triggerpoints: inactieve triggerpoints zijn niet drukgevoelig en veroorzaken geen uitstralende pijn, maar veroorzaken wel een verstijving of verkorting van de spier. Inactieve triggerpoints ontstaan meestal ten gevolge van primaire, actieve triggerpoints en ze kunnen actief worden door activatie van de primaire triggerpoint of door een acuut ongeluk of een acute blessure.

Aanhechtingstriggerpoints: Dit is een triggerpoint dat zich in de aanhechting van een spier aan een bot bevindt.

Triggerpoints in het hoofd en aangezicht:

Triggerpoints in de kauwspieren kunnen voor functieverlies zorgen, zoals pijn of moeite met de mond te openen tijdens het kauwen of gapen.

Wanneer uw klachten heeft die veroorzaakt worden door triggerpoints kunt u behalve pijnklachten ook klachten hebben als: abnormaal zweten, aanhoudend tranen, chronische neusverkoudheid, veel speekselproductie en kippenvel (autonome functiestoornissen). Ook evenwichtsstoornissen, oorsuizingen (stoornissen in de propriocepsis) en spasme andere spieren, zwakte van de betrokken spier, coördinatieverlies en afgenomen belastbaarheid van de betrokken spier (motorische stoornissen) worden gezien.

Tijdens het onderzoeken van het triggerpoint straalt de pijn vaak uit naar een andere plek. Dit zal voor mij als therapeut in een herkenbaar patroon gebeuren (hoofdpijn, kiespijn, holtepijn, oorpijn etc). Soms voelt u geen pijn maar juist doofheid of prikkelingen.

Wat vindt men tijdens het onderzoek:

 • locaal voelt men een gevoelige plek in de spier;
 • druk veroorzaakt de herkenbare klachten van de patiënt;
 • men voelt een verharding(knobbeltje/ bandje) in de spier;
 • de spier is minder elastisch;
 • het kan gepaard gaan met en pseudo-krachtsvermindering van de betreffende spier;
 • kan gepaard gaan met tintelingen in het gebied van de  betreffende spier.

Voorbeelden van triggerpoints in het craniofaciaal gebied:

Gevolgen van triggerpoints in deze kauwspier(M. Masseter)
Wanneer er triggerpoints in deze spier ontstaan, kunnen zij uitstralende pijn (sensaties) geven naar het oor, kiezen en voorhoofd. De pijn die door deze triggerpoints veroorzaakt kan worden, kan erg lijken op kiespijn, oorpijn, tandpijn, ontstoken voorhoofdsholtes en/of hoofdpijn. 

Gevolgen van triggerpoints in deze kauwspier( M. Temporalis)
Wanneer er triggerpoints in deze spier ontstaan, kunnen zij uitstralende pijn geven naar tanden en in het voorhoofd. De pijn die door deze triggerpoints veroorzaakt kan worden, kan erg lijken op kiespijn, tandpijn, ontstoken voorhoofdsholtes en/of hoofdpijn. 

Gevolgen van triggerpoints in de M. Occipitalis(achterhoofdspier)
Wanneer deze triggerpoints ontstaan, kunnen de klachten optreden die bij uw hoofdpijn horen.

Gevolgen van triggerpoints in deze spier M.trapezius descendens( Monnikskapspier)
Triggerpoints in deze spier kunnen uitstralen (pijn/sensaties) naar de achterkant van de nek, zijkant hoofd en naar de kaakhoek. De pijn / sensaties die door deze triggerpoints veroorzaakt kan worden, kan erg lijken op kaakpijn en/of hoofdpijn 

Behandeling

Het behandelen van triggerpoints kan op diverse manieren:

 • Aanhoudende druk (compressie)/ vibraties/ spierrekkingen
 • Diepe massage technieken
 • combinaties van beide( rek met diepe massage techniek)
 • ontspanning
 • contractie- relaxatie( aanspannen en ontspannen van een spier)
 • verminderen van verkeerd bewegingsgedrag( klemmen, tandenknarsen)
 • warmte
 • Dry needling

Naast de behandeling is het belangrijk dat u de oorzaak van uw klachten weet te achterhalen, zodat u deze kunt verminderen of wegnemen.

 

Onze Methode

CRAFTA

Doelen in de behandeling

Het doel is het vinden van stoornissen (disfunkties) in het nek- hoofd en gezichtsgebied. Indien deze aanwezig zijn stelt de therapeut een behandelplan op.
Na maximaal 6 behandelingen wordt een (tussen)evaluatie gedaan. Samen met de patiënt (of ouders vankinderen) wordt bepaald of de behandeling aanslaat of niet. Eventueel in overleg met huisarts of specialist wordt de behandeling gecontinueerd, gestopt of er vind een verwijzing plaats naar een andere specialist.

Het uiteindelijke doel van de behandeling is vermindering van de pijnklachten of stoornissen in het hoofd- nek- en gezichtgebied. Indien dit niet mogelijk is wordt een programma opgesteld hoe men om moet gaan met de klacht in het dagelijks leven. Samen wordt gezocht naar mogelijkheden hoe men zelf controle kan krijgen op de probleem.

Inhoud van de behandeling

De behandeling bestaat uit manuele technieken in het hoofd, -nek -en gezichtsgebied enerzijds en anderzijds uit een begeleidingsprogramma.
Dit programma krijgt meestal meer vorm na 2-4 behandelingen omdat een gedeelte bepaald wordt door pijntabellen en vragenlijsten die ingevuld worden gedurende de behandelingsperiode.

De inhoud van dit programma kan gericht zijn op beweging tijdens het dagelijks leven, levensstijl veranderingen en/of pijn begeleiding.

Manuele Therapie

Doelen in de behandeling

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren.
Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Wanneer naar een manueel therapeut?
Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:
• Hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
• Nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
• Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
• Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
• Duizeligheid bij het bewegen van de nek
• Kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe jouw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heb je dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

 

Inhoud van de behandeling
Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.
De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en je houding en bewegingen te verbeteren. De effecten zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

 

afspraak maken