Kaakklachten (Gewricht of Spieren)

Kaakpijn

De meest voorkomende kaakklachten zijn pijnlijke of vermoeide kauwspieren, een beperkte of scheve mondopening en kaakgewrichtsgeluiden. Kaakklachten kunnen een uitstralende pijn naar de omgeving van het oor en het oor zelf geven. Zelfs hoofdpijn en nekpijn kunnen te maken hebben met stoornissen in het kauwstelsel. Kaakklachten kunnen ook leiden tot allerlei beperkingen in dagelijkse activiteiten: een broodje eten, praten of gapen. Indirect kunnen kaakklachten zelfs leiden tot problemen bij het werk, in het gezin of het sociale leven.

Kaakklachten worden vaak veroorzaakt door een overbelasting van de kauwspieren of het kaakgewricht. Die overbelasting kan optreden doordat u onbewust verkeerde mondgewoontes hebt ontwikkeld.

Mensen met kaakklachten hebben bijvoorbeeld vaak onbewust de gewoonte om langdurig hun kiezen op elkaar te klemmen of om de tanden van de onderkaak langs die van de bovenkaak te schuren (knarsen). Dit laatste gebeurt vooral ’s nachts. Stress is van invloed: de klachten kunnen toenemen bij een langdurige stresssituatie (bijvoorbeeld door werk of persoonlijke omstandigheden).

WAT ZIJN VERKEERDE MONDGEWOONTES?

Tandenknarsen, klemmen, tongpersen, lipbijten, pennen bijten, nagelbijten, kauwgom kauwen, potloden of pennen bijten. Veel van deze gewoonten hebben gemeen dat de onderkaak naar voren wordt gebracht.

Pijn in het kauwstelsel

Patiënten kunnen de volgende klachten in het kauwstelsel hebben:

 • Moeilijkheden met het functioneren van het kauwstelsel zoals, pijn in het kaakgewricht of in de kauwspieren.
 • Problemen met het open/ of sluiten van de mond.
 • Knappen of scheurende geluiden tijdens open en sluiten van de mond.
 • Vemoeide en gespannen kauwspieren.
 • Tandenknarsen/ klemmen.
 • Oorpijn in relatie tot bewegen van de kaak.
 • Pijnklachten aan nek-schouder in relatie tot overbelasting van het kauwstelsel.
 • Pijn in tanden/kiezen zonder dentogene oorzaak.
 • Duizeligheidsklachten
 • Pijnklachten in het aangezicht.

Wat doed de crafta therapeut:

Eerst wordt een onderzoek gedaan, indien mogelijk, een fysiotherapeutische diagnose gesteld en daarna een eventueel behandeltraject bepaald. Daar(langdurige) pijnklachten vaak een multifactoriële oorsprong hebben, vindt de behandeling regelmatig plaats in samenwerking met een andere hulpverlener (bijvoorbeeld een tandarts-endodontoloog, een logopedist, een KNO-arts, een pijnarts, een reumatoloog of een psycholoog).

De behandeling bestaat onder andere uit:

 • Mobilisaties van kaakgewricht
 • Rekken/ masseren van kauwspieren
 • Behandelen van triggerpoints in de kauwspieren
 • Mobilisaties van de nek- en borstwervels,
 • Houdingstherapie
 • Oefentherapie ( kaakgewricht, nek, wervelkolom)
 • Aanleren van juiste motorische bewegingspatronen
 • Behandelen van de botstukken in de schedel en aangezicht.
 • Behandelen van het zenuwstelsel: zoals N. Trigeminus/ N, Facialis
 • Mobilisaties het strottehoofd
 • Verminderen van parafuncties

De klachten van de patiënt bepaald welke behandelingen er worden toegepast.!

Adviezen bij pijnlijke kauwspieren

 • Ontspan de kauwspieren zo veel mogelijk:
 • De tanden en kiezen van de onderkaak maken geen contact met die van de bovenkaak;
 • De tong ligt ontspannen tegen het gehemelte;
 • Het puntje van de tong ligt ook tegen het gehemelte (maar zonder druk).
 • Vermijd bij acute pijnklachten tijdelijk het eten van hard of taai voedsel.

Adviezen bij kaakgewrichtsklachten

 • Vermijd het wijd openen van de mond.
 • Kauw steeds met beide kaakgewrichten en niet altijd aan een kant.
 • Bijt niet op hard voedsel.
 • Slaap niet met de hand onder de kaak .
 • Liefst niet op de buik slapen

Onze Methode

CRAFTA

Doelen in de behandeling

Het doel is het vinden van stoornissen (disfunkties) in het nek- hoofd en gezichtsgebied. Indien deze aanwezig zijn stelt de therapeut een behandelplan op.
Na maximaal 6 behandelingen wordt een (tussen)evaluatie gedaan. Samen met de patiënt (of ouders vankinderen) wordt bepaald of de behandeling aanslaat of niet. Eventueel in overleg met huisarts of specialist wordt de behandeling gecontinueerd, gestopt of er vind een verwijzing plaats naar een andere specialist.

Het uiteindelijke doel van de behandeling is vermindering van de pijnklachten of stoornissen in het hoofd- nek- en gezichtgebied. Indien dit niet mogelijk is wordt een programma opgesteld hoe men om moet gaan met de klacht in het dagelijks leven. Samen wordt gezocht naar mogelijkheden hoe men zelf controle kan krijgen op de probleem.

Inhoud van de behandeling

De behandeling bestaat uit manuele technieken in het hoofd, -nek -en gezichtsgebied enerzijds en anderzijds uit een begeleidingsprogramma.
Dit programma krijgt meestal meer vorm na 2-4 behandelingen omdat een gedeelte bepaald wordt door pijntabellen en vragenlijsten die ingevuld worden gedurende de behandelingsperiode.

De inhoud van dit programma kan gericht zijn op beweging tijdens het dagelijks leven, levensstijl veranderingen en/of pijn begeleiding.

afspraak maken