(Onverklaarbare) Hoofdpijnklachten?

Hoofdpijn

Migraine en spanningshoofdpijn zijn de meest voorkomende primaire soorten hoofdpijn. Cervicogene hoofdpijn is een van de meest voorkomende secundaire vormen van hoofdpijn. Er zijn veel therapeutische mogelijkheden voor de behandeling van hoofdpijn, waarvan farmacologische behandeling, fysiotherapie en cognitieve/gedragstherapie het meest voorkomend zijn. Daarnaast wijken ook veel mensen uit naar alternatieve geneeswijzen. De wijde range van therapieën kan voortkomen uit een onvolledig begrip van de onderliggende pathofysiologie van hoofdpijn. Klinisch en wetenschappelijk bewijs suggereert dat de beste behandeling van mensen met hoofdpijn multimodaal moet zijn, bestaand uit farmacologische en non-farmacologische behandeling. Voor behandelaars is het de uitdaging om bij iedere patiënt de juiste behandeling te vinden. Dit wordt bemoeilijkt door dat de effectiviteit van fysiotherapie bij ieder hoofdpijn type verschillend is. In dit review beschrijven de onderzoekers de huidige wetenschappelijke stand van zaken over fysiotherapeutische interventies bij spanningshoofdpijn (tension-type headache; TTH), migraine en cervicogene hoofdpijn (CeH).

Cervicogene hoofdpijn( hoofdpijn komende vanuit de nek) is een van de meest voorkomende hoofdpijnen en naar schatting leidt 4,1% van de bevolking hieraan, met name vrouwen. De huidige ICHD III beschrijft cervicogene hoofdpijn als een secondaire hoofdpijn die ontstaat vanuit musculoskeletale stoornissen in de cervicale wervelkolom en gaat vaak vergezeld met pijn in de nek. Relevante diagnostische criteria zijn nekpijn bij beweging of aanhoudende onjuiste stand van de nek, verminderde cervicale ROM en ipsilaterale schouder- en armpijn.

Omdat cervicogene hoofdpijn een secundaire vorm van hoofdpijn is, is het van belang voor fysiotherapeuten om een manueel onderzoek uit te voeren om de primaire oorzaak vast te stellen. Beperking in beweging en symptomen zoals pijn, het oproepen van de hoofdpijn en stijfheid, indiceren het meest disfunctionele cervicale segment. Voor de behandeling worden cervicale mobilisatie en manipulatie het meest toegepast, hoewel het bewijs hieromtrent conflicterend is. Patiënten met cervicogene hoofdpijn kunnen baat hebben bij manuele therapie technieken, waaronder spinale manipulatieve therapie (SMT). Als cervicale manipulatie effectief is in het verminderen van pijnintensiteit en frequentie van hoofdpijn in deze patiëntenpopulatie, kan dit een reden zijn voor fysiotherapeuten om de patiënt door te verwijzen naar een manueel therapeut.

Onze Methodes

CRAFTA

Doelen in de behandeling

Het doel is het vinden van stoornissen (disfunkties) in het nek- hoofd en gezichtsgebied. Indien deze aanwezig zijn stelt de therapeut een behandelplan op.
Na maximaal 6 behandelingen wordt een (tussen)evaluatie gedaan. Samen met de patiënt (of ouders vankinderen) wordt bepaald of de behandeling aanslaat of niet. Eventueel in overleg met huisarts of specialist wordt de behandeling gecontinueerd, gestopt of er vind een verwijzing plaats naar een andere specialist.

Het uiteindelijke doel van de behandeling is vermindering van de pijnklachten of stoornissen in het hoofd- nek- en gezichtgebied. Indien dit niet mogelijk is wordt een programma opgesteld hoe men om moet gaan met de klacht in het dagelijks leven. Samen wordt gezocht naar mogelijkheden hoe men zelf controle kan krijgen op de probleem.

Inhoud van de behandeling

De behandeling bestaat uit manuele technieken in het hoofd, -nek -en gezichtsgebied enerzijds en anderzijds uit een begeleidingsprogramma.
Dit programma krijgt meestal meer vorm na 2-4 behandelingen omdat een gedeelte bepaald wordt door pijntabellen en vragenlijsten die ingevuld worden gedurende de behandelingsperiode.

De inhoud van dit programma kan gericht zijn op beweging tijdens het dagelijks leven, levensstijl veranderingen en/of pijn begeleiding.

Manuele Therapie

Doelen in de behandeling

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van gewrichten,spieren, zenuwstelsel en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren.

 

Inhoud van de behandeling

Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en je houding en bewegingen te verbeteren. De effecten zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

 

afspraak maken