Mond & Aangezichtspijn

Mond & Aangezichtspijn

Wat is aangezichtspijn of trigeminus neuralgie?

Aangezichtspijn kan verschillende oorzaken hebben. Bij aangezichtspijn, veroorzaakt door een aandoening van de drielingzenuw (nervus trigeminus), spreken we over trigeminusneuralgie. Hierbij ervaart de patiënt hevig pijnlijke, schietende, elektrische sensaties in het gebied van de aangezichtszenuw. Deze zenuw bestaat uit drie takken en daarom wordt deze zenuw in medische termen drielingzenuw (latijn: ‘nervus trigeminus’) genoemd. De drie zenuwtakken komen samen in een ganglion of zenuwknoop (ganglion van Gasser). De pijn kan optreden in de eerste tak (voorhoofd en oog), maar treedt meestal op in de tweede (bovenkaak en neus) en in de derde tak (onderkaak). Typisch voor een trigeminusneuralgie is dat de pijn optreedt na een prikkel die normaal niet pijnlijk is, zoals aanraking van de huid van het aangezicht, kauwen, tanden poetsen of een koude wind. Het is mogelijk dat de pijn maanden of jaren spontaan verdwijnt en dan plotseling weer terug komt. In de meeste gevallen wordt geen oorzaak gevonden voor trigeminus neuralgie.

Behandelingsmogelijkheden

Voordat een behandeling plaatsvindt, bent u meestal door een neuroloog onderzocht. Slechts in zeldzame gevallen vindt deze hierbij een oorzaak voor de trigeminus neuralgie. Er zijn echter aandoeningen die soortgelijke klachten kunnen geven, zoals aandoeningen van het gebit en de neusbijholten. Sommige patiënten hebben een bloedvatafwijking bij de zenuwknoop, waarbij een kronkelend bloedvat tegen het ganglion aan drukt. De zenuwknoop wordt hierdoor geprikkeld en geeft dan pijnsignalen door aan de hersenen. In zo’n situatie is een neurochirurgische operatie volgens Janetta de aangewezen behandeling, waarbij de kronkel in de slagader behandeld wordt en de aangezichtszenuw meer ruimte krijgt. Sinds enige jaren wordt in neurochirurgische behandelcentra ook een speciale vorm van heel gerichte bestraling van het ganglion toegepast om de aangezichtspijn te bestrijden. Als de diagnose trigeminus neuralgie is gesteld, dan worden meestal eerst medicijnen voorgeschreven. Vaak zijn dit medicijnen die ook gebruikt worden bij de behandeling van epilepsie. Deze medicijnen hebben de eigenschap om dempend te werken op de activiteit van zenuwcellen. Deze medicijnen dempen echter niet alleen de te grote prikkelbaarheid van de zenuwcellen in de kern van de aangezichtszenuw, maar ook van andere zenuwen. Dit kan leiden tot bijwerkingen als sufheid, duizeligheid of futloosheid. Soms kunnen leverfunctiestoornissen optreden.

Als medicijnen niet genoeg helpen, kan zenuwbehandeling bij aangezichtspijn een volgende stap zijn. De pijnspecialist zal de pijnklachten behandelen door een warmtebehandeling op de zenuwknoop toe te passen. Met behulp van röntgendoorlichting wordt een speciale naald via de wang ingebracht naar de zenuwknoop. Het ganglion wordt met radiofrequente stroom verwarmd; dit vermindert de afgifte van pijnprikkels en in veel gevallen treedt pijnvermindering op.

Onze Methode

CRAFTA

Doelen in de behandeling

Het doel is het vinden van stoornissen (disfunkties) in het nek- hoofd en gezichtsgebied. Indien deze aanwezig zijn stelt de therapeut een behandelplan op.
Na maximaal 6 behandelingen wordt een (tussen)evaluatie gedaan. Samen met de patiënt (of ouders vankinderen) wordt bepaald of de behandeling aanslaat of niet. Eventueel in overleg met huisarts of specialist wordt de behandeling gecontinueerd, gestopt of er vind een verwijzing plaats naar een andere specialist.

Het uiteindelijke doel van de behandeling is vermindering van de pijnklachten of stoornissen in het hoofd- nek- en gezichtgebied. Indien dit niet mogelijk is wordt een programma opgesteld hoe men om moet gaan met de klacht in het dagelijks leven. Samen wordt gezocht naar mogelijkheden hoe men zelf controle kan krijgen op de probleem.

Inhoud van de behandeling

De behandeling bestaat uit manuele technieken in het hoofd, -nek -en gezichtsgebied enerzijds en anderzijds uit een begeleidingsprogramma.
Dit programma krijgt meestal meer vorm na 2-4 behandelingen omdat een gedeelte bepaald wordt door pijntabellen en vragenlijsten die ingevuld worden gedurende de behandelingsperiode.

De inhoud van dit programma kan gericht zijn op beweging tijdens het dagelijks leven, levensstijl veranderingen en/of pijn begeleiding.

afspraak maken