(Onverklaarbare) Heesheid / Stemproblemen

(Onverklaarbare) Heesheid / Stemproblemen

Bij heesheid of andere stemstoornissen is de CRAFTA therapeut geschoold in het behandelen van het strottenhoofd(Larynx) en omliggende structuren. De behandelng bestaat uit, masseren en manipuleren van het strottenhoofd. Hierdoor ontstaat er een betere balans in het hele gebied rondom het strottenhoofd. Dit geef veelal een betere ontspanning.

Wat houdt een behandeling van het strottenhoofd in:

Met de larynx techniek wordt een trage rekking of stretching van de spieren bedoeld, waardoor de spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem, ontspannen worden. De behandeling is er op gericht de spieren in en rondom de larynx te ontspannen en mobieler te maken. Tevens bestaat het strottenhoofd uit verschillende delen die men ten op zichte van elkaar kan bewegen en mobiliseren.

Een technische uitleg

De stemproductie vereist een gecompliceerd samenspel van de betrokken spieren in en rondom het strottenhoofd. Een beweging is nooit het resultaat van de activiteit van één geïsoleerde spier, veel meer is het een product van de samenwerking van meerdere spieren. Voor de stemproductie kan men het strottenhoofd niet als een apart mechanisme zien, maar als een systeem dat door vele factoren beïnvloed wordt. De positie van de larynx wordt bepaald door de buitenlarynxspieren en de structuren waaraan zij gehecht zijn. Zij kunnen de larynx laten dalen of heffen.
Door deze activiteit wordt de positie van de larynx ten opzichte van andere structuren veranderd. Ook wordt hierdoor de werking van de binnenlarynxspieren beïnvloed, die voor de fijne mechaniek van de larynx verantwoordelijk zijn. Dit betekent, dat de verschillende kraakbenen binnen de larynx hun positie ten opzichte van elkaar kunnen veranderen door glij- en / of kantelbewegingen.
Deze mechanismen zijn niet los van het functioneren van het hele lichaam te zien. Zo hebben bijvoorbeeld hoofd- en lichaamshouding een grote invloed op spieren, die belangrijk zijn voor de larynxwerking.
Bij (hyper)functionele dysfonieën is het van groot belang een indruk van de spierspanning te verkrijgen. Tijdens palpatie wordt de spanning van de spieren in het gebied rondom de larynx, die voor het spreken belangrijk zijn, beoordeeld. Verder wordt naar de lichaamshouding en afwijkingen van hoofd- en nekstand gekeken, omdat een abnormale houding / hoofdstand de spiertonus in het larynxgebied duidelijk beïnvloedt

Wie kan ermee behandeld worden

  • Deze techniek wordt gebruikt bij mensen waarbij sprake is van een hypertonie, dat betekent dat de spanning in de spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem te hoog is
  • stemklachten
  • Slikklachten
  • heesheid
  • nekklachten
  • klackten in relatie met het kaakgewricht
  • Na operaties in dit gebied

Onze Methodes

CRAFTA

Doelen in de behandeling

Het doel is het vinden van stoornissen (disfunkties) in het nek- hoofd en gezichtsgebied. Indien deze aanwezig zijn stelt de therapeut een behandelplan op.
Na maximaal 6 behandelingen wordt een (tussen)evaluatie gedaan. Samen met de patiënt (of ouders vankinderen) wordt bepaald of de behandeling aanslaat of niet. Eventueel in overleg met huisarts of specialist wordt de behandeling gecontinueerd, gestopt of er vind een verwijzing plaats naar een andere specialist.

Het uiteindelijke doel van de behandeling is vermindering van de pijnklachten of stoornissen in het hoofd- nek- en gezichtgebied. Indien dit niet mogelijk is wordt een programma opgesteld hoe men om moet gaan met de klacht in het dagelijks leven. Samen wordt gezocht naar mogelijkheden hoe men zelf controle kan krijgen op de probleem.

Inhoud van de behandeling

De behandeling bestaat uit manuele technieken in het hoofd, -nek -en gezichtsgebied enerzijds en anderzijds uit een begeleidingsprogramma.
Dit programma krijgt meestal meer vorm na 2-4 behandelingen omdat een gedeelte bepaald wordt door pijntabellen en vragenlijsten die ingevuld worden gedurende de behandelingsperiode.

De inhoud van dit programma kan gericht zijn op beweging tijdens het dagelijks leven, levensstijl veranderingen en/of pijn begeleiding.

afspraak maken