Stijve Nek

Stijve Nek

De nek vormt de verbinding tussen de romp en het hoofd. De nekwervels, spieren en andere verbindingen zorgen voor een stevige fixatie, maar laten mogelijkheden voor beweging over. Al deze structuren kunnen aanleiding geven tot nekpijn. Meestal wordt pijn in de nek veroorzaakt door een aandoening van de spieren. Langdurige spanning (bij stress) en een verkeerde houding zijn de belangrijkste oorzaken van deze klachten.

Oorzaak

In veel gevallen ontstaat een stijve nek door vastzittende spieren. Bijvoorbeeld door een verkeerde houding, kou op de spieren, geslapen in een bepaalde houding. Een stijve nek is net als hoofdpijn of rugpijn, in principe een algemene klacht die vaak onschuldig is en tijdelijk. Gewone pijnklachten worden vaak bestreden met pijnstillers. Toch kan ook een stijve nek een ernstiger oorzaak hebben. Het kan zijn dat een stijve nek onschuldig lijkt, maar dat er achteraf toch een ander probleem achter blijkt te zitten. Ga daarom voor acute klachten die aanhouden altijd naar een huisarts.

Verschijnselen

Als u last heeft van een stijve nek kunt u ook last hebben van hoofdpijn of pijn in de schouders en rug. Omdat u pijnklachten heeft is de kans groot dat u krampachtig gaat bewegen of bewegingen probeert te vermijden, met als gevolg dat er nog meer spierpijn bijkomt. Plotselinge bewegingen kunt u het beste vermijden. Forceer niks maar probeer toch gewoon te bewegen. Als dat niet helpt kan een arts u een pijnstiller in combinatie met een lage dosering van een spier ontspannend middel voorschrijven, zodat de pijn vermindert en de spieren niet steeds krampachtiger houding aannemen maar zich juist ontspannen. Bepaalde behandel- en oefenmethodes kunnen de klachten verminderen dan wel wegnemen. In principe zal de natuur deze aandoening herstellen. Fysiotherapie kan de natuur een handje helpen.

Onze Methode

CRAFTA

Doelen in de behandeling

Het doel is het vinden van stoornissen (disfunkties) in het nek- hoofd en gezichtsgebied. Indien deze aanwezig zijn stelt de therapeut een behandelplan op.
Na maximaal 6 behandelingen wordt een (tussen)evaluatie gedaan. Samen met de patiënt (of ouders vankinderen) wordt bepaald of de behandeling aanslaat of niet. Eventueel in overleg met huisarts of specialist wordt de behandeling gecontinueerd, gestopt of er vind een verwijzing plaats naar een andere specialist.

Het uiteindelijke doel van de behandeling is vermindering van de pijnklachten of stoornissen in het hoofd- nek- en gezichtgebied. Indien dit niet mogelijk is wordt een programma opgesteld hoe men om moet gaan met de klacht in het dagelijks leven. Samen wordt gezocht naar mogelijkheden hoe men zelf controle kan krijgen op de probleem.

Inhoud van de behandeling

De behandeling bestaat uit manuele technieken in het hoofd, -nek -en gezichtsgebied enerzijds en anderzijds uit een begeleidingsprogramma.
Dit programma krijgt meestal meer vorm na 2-4 behandelingen omdat een gedeelte bepaald wordt door pijntabellen en vragenlijsten die ingevuld worden gedurende de behandelingsperiode.

De inhoud van dit programma kan gericht zijn op beweging tijdens het dagelijks leven, levensstijl veranderingen en/of pijn begeleiding.

afspraak maken