Acute rhinosinusitis: hiervan is sprake bij aanwezigheid van rhinorroe of een verstopte neus samen met ten minste één ander symptoom van neus of bijholten, zoals pijn of druk in het aangezicht en verminderde reuk. De pijn kan worden gevoeld in tanden of kiezen en kan verergeren bij bukken. De duur van de symptomen is maximaal twaalf weken. Bij kinderen is een reukstoornis moeilijk vast te stellen zodat dit bij hen geen criterium is voor het stellen van de diagnose. In plaats daarvan is hoest (overdag of ’s nachts) een bijkomend symptoom

symptomen:

  • (purulente) rhinorroe, verstopte neus;
  • (nachtelijk) hoesten, niezen, verminderde reuk;
  • aangezichtspijn, frontale hoofdpijn (één- of dubbelzijdig);
  • Tand- of kiespijn of pijn bij kauwen in bovenste tanden en/of kiezen, maxillaire of frontale pijn bij bukken;
  • algemene symptomen (koorts, mate van ziek zijn, mate van hinder en disfunctioneren, en bij jonge kinderen prikkelbaarheid, nachtelijke onrust, aanwezigheid van sufheid, apathie en te weinig drinken)

De behandeling bestaat uit:

  • Behandelen van de schedel, met name os frontale/ os sfenoid en aangrenzende botstukken
  • behandelen van botstukken in het aangezicht,  met name os maxillaris, os zygoma, os nasale, os ethmoidale en aangrenzende botstukken
  • behandelen van zenuwstelsel, met name N. Trigemius en Facialis
  • behandelen van nek/ wervelkolom( neurologische relatie met de bijholten)
  • adviezen over oorzaak, beloop en niet-medicamenteuze behandeling.

Direct een afspraak maken?

afspraak maken